Bashkëpunimi do të realizohet në sferën e arsimit(realizim të konferencave ,ekspozitave të përbashkëta,seminare,)bashkëpunim në sferën e hulumtimit shkencor ,realizim të proekteve dhe aktiviteteve me interes të përbashkët ,formimin e kushteve për shpërblim të nxënësve më të suksesshëm dhe të talentuar të shkollës,organizim…

read more

Këta janë disa nga filloristët ambicioz. Japonishtja është një nga 6 gjuhët që flet Rona, ka shkruar dy romane të zhanrit dramë psikologjike, në gjuhën angleze. Ajo ka metodat e veta për zgjidhjen e detyrave të matematikës. Anila mendon që ne nuk…

read more