24/07/2021 - In RAPORTI FINANCIAR

Raportet financiare për vitin 2020

Dokumentet - Shkarkoni PDF

  • Struktura e të hyrave sipas lëmive 787- Структура на приходи по дејности 787 - 2020 docx (23kb) [ download ]
  • Të dhënat e veqanta 903 - Посебни податоци 903 - 2020 docx (51kb) [ download ]
  • Të ardhurat dhe shpenzimet 903 - Приходи и расоди 903 - 2020 docx (55kb) [ download ]
  • Struktura e të hyrave sipas lëmive 903- Структура на приходи по дејности 903 - 2020 docx (22kb) [ download ]
  • Bilansi i gjendjes 903 - Биланс на состојба 903 - 2020 docx (51kb) [ download ]
  • Të dhënat e veqanta 787 - Посебни податоци 787 - 2020 docx (50kb) [ download ]
  • Të ardhurat dhe shpenzimet 787 - Приходи и расходи 787 - 2020 docx (53kb) [ download ]
  • Bilansi i gjendjes 787- Биланс на состојба 787 - 2020 docx (49kb) [ download ]

Shkolla fillore komunale “Liria” Shkup, gjendet në rajonin e komunës Çair, në pjesën e vjetër të qytetit të Shkupit.
Është themeluar me 01 dhjetor 1944 për mësim në gjuhën shqipe, ku drejtor i pare i kësaj shkolle ka qenë Azem Marana

Na kontaktoni

Rruga Cvetan Dimov 94, 1000 Shkup Maqedonia e Veriut

E Hënë – E Premte: 06:00–18:00
E shtunë – E dielë: Mbyllur

SHKOLLA FILLORE KOMUNALE LIRIA - SHKUP © 2024. Të gjitha të drejtat e rezervuara