Misioni i shkollës

Misioni ynë është të sigurojmë mësim efektiv dhe efikas, klimë për respekt, bashkëpunim dhe përgjegjësi, me qëllim që nxënësit të fitojnë njohuri solide, kulturë dhe performansa për avansimin dhe afirmimin e tyre të mëtutjeshëm.

Vizioni i shkollës

Të sigurojmë mësim bashkëkohor, efikas dhe tërheqës që do të paraqesë burim të vërtetë të dijës dhe cilësive që do të shfaqin kënaqësi dhe krenari tek nxënësit dhe prindërit e tyre.

Vizioni i shkollës

Të sigurojmë mësim bashkëkohor, efikas dhe tërheqës që do të paraqesë burim të vërtetë të dijës dhe cilësive që do të shfaqin kënaqësi dhe krenari tek nxënësit dhe prindërit e tyre.