Bashkëpunimi do të realizohet në sferën e arsimit(realizim të konferencave ,ekspozitave të përbashkëta,seminare,)bashkëpunim në sferën e hulumtimit shkencor ,realizim të proekteve dhe aktiviteteve me interes të përbashkët ,formimin e kushteve për shpërblim të nxënësve më të suksesshëm dhe të talentuar të shkollës,organizim…

read more

Këta janë disa nga filloristët ambicioz. Japonishtja është një nga 6 gjuhët që flet Rona, ka shkruar dy romane të zhanrit dramë psikologjike, në gjuhën angleze. Ajo ka metodat e veta për zgjidhjen e detyrave të matematikës. Anila mendon që ne nuk…

read more

Ekipi për Veprim në Komunitet Çair (EVK) në bashkëpunim me organizatën Qendra për Bazë të Përbashkët (ang. Center for Common Ground) sot realizoi takimin ,,Rrëfime inspiruese ‘’ku nxënësit e shkollës tonë me interaktivitet të shkëlqyeshëm përcollën rrëfimin e Z. Fisnik Oseku dhe…

read more