Gj. Shqipe-Kl.V Njësitë mësimore 08-10.06.2020

Gj. Shqipe -Kl.V Njësitë mësimore 01-05.06.2020

Gj. Shqipe-Kl.V Njësitë mësimore 25-29.05.2020

Gj.Shqipe-Kl.V Pal Golemi dhe Nik Prela 18-19.05.2020

Gj.Shqipe-Kl.V Pikëpyetja dhe Pikëçuditja 20-21.05.2020

Gj.Shqipe-Kl.V Poezia Bota do të jetë një 22.05.2020

Gj. Shqipe-Kl.V 11-12.05.2020

Gj. Shqipe-Kl.V 13-14.05.2020

Gj. Shqipe-Kl.V 15.05.2020

Gj.Shqipe-Kl.V Përdorimi i pikës 08.05.2020

Gj.Shqipe-Kl.V Njeriu mëson nga e bukura 05-07.05.2020

Gj. Shqipe-Kl.V Poezia Nënë e madhe e kësaj bote 04.05.2020

Gj .Shqipe-Kl.V Ideja mbi artin filmik 27.04.2020

Gj. Shqipe-Kl.V Poezi “Nënë e madhe e kësaj bote” 30.04.2020

Gj. Shqipe-Kl.V Shkruani një tregim fantastik 29.04.2020

Gj.Shqipe-Kl.V Shikone filmin vizatimor Rosaku I shemtuar 28.04.2020

Gj. Shqipe-Kl.V Analizoni fjalitë duke e gjetur emrin 21.04.2020

Gj. shqipe-Kl.V Gramatikë 14-15.04.2020

Gj. shqipe-Kl.V Lektyrë 16-17.04.2020

Gj. shqipe-Kl.V Tregim me fjalë13.04.2020

Gj.Shqipe-Kl.V Gramatikë Emri dhe Përdorimi shkronjës së madhe 07-08.04.2020 e martë,e mërkurë

Gj.Shqipe-Kl.V Lexim 06.04.2020

Gj.Shqipe-Kl.V Lexim 09-10.04 e enjte, e premte

Gj. Shqipe Letersi -MACJA E PREFERUAR E PADRONËS SË SHTËPISË 

Gj. shqipe-FJALËT ME KUPTIM ZVOGËLUES DHE PËRKËDHELËS

Gj. shqipe-LISA NË BOTËN E ÇUDIRAVE

Gjuhë shqipe-Mjetet e medias Kl.V

Gjuhë shqipe-PIKËSIMI NË LIGJËRATËN E DREJTË DHE TË ZHDREJTË 27.03.2020 Kl.V

Gjuhë shqipe-Radioja, tv, interneti-25,26.03 Kl.V

Gj. Shqipe-Kl.V Ushtrim me shkrim Tema-PRANVERA 01.04.2020

Gj.Shqipe Kl.V-Lexim-Si e gjete folene moj dallendyshe 02.04.2020

Tab Content