Matematikë-Kl.III Fletë pune-Gjatesia 13.5.2020

Matematikë-Kl.III Kilogrami dhe grami 15.5.2020

Matematikë-Kl.III Matja e mases Kilogrami 14.5.2020_

Matematikë-Kl.III MATJA NË CENTIMETRA 12.5.2020_

Matematikë-Kl.III METRI Njësi matese 11.05.2020

Matematikë-Kl.III Detyra me pjestimin e numrave më të mëdhenje

Matematikë-Kl.III FLETË PUNE Pjestimi me mbetje 14.4.2020

Matematikë-Kl.III PJESËTIMI ME MBETJE prezentim

Matematikë-Kl.III Pjesetimi ne boshtin numerik

Matematikë-Kl.III PjestimiI numrave më të mëdhenje

Matematikë-Kl.III BARAZIME ME PJESËTIM PREZENTIM

Matematikë-Kl.III Fletë pune Barazimet

Matematikë-Kl.III Fletë pune NDARJA NË GRUPE TË BARABARTA

Matematikë-Kl.III Prezentim NDARJA NË GRUPE TË BARABARTA

Matematikë-Kl.III SHUMËZIMI I NUMRAVE 11 DERI 19

Matematikë-Kl.III SHUMËZIMI I NUMRAVE PERSËRITJE 11 DERI 19

Matematikë-Fletë pune-Mbledhja

Matematikë-Fletë pune-Mbledhja e numrave deri 1000 më kalim 1

Matematikë-Fletë pune-Mbledhja e numrave më të mdhenj

Matematikë-Fletë pune-ti bëjmë 100 0se 100

Matematikë-Flete pune-Zbritje

Matematikë-MBLEDHJE -ZBRITJE DERI 1000

Matematikë Kl. III-ENDE SHUMËZIM DHE PJESËTIM

Matematikë Kl. III-Mbledhje dhe zbritje e përsëritur30.3.2020

Matematikë Kl. III-PËRSËRITJE PËR SHUMËFISHAT 03.4.2020

Matematikë Kl. III-PËRSËRITJE SHUMËZIMI DHE PJESËTIMI 1

Matematikë Kl. III-PËRSËRITJE SHUMËZIMI DHE PJESËTIMI

Matematikë Kl. III-SHUMËFISHAT E NUMRAVE PERSERITJE

Matematikë Kl. III-SHUMËFISHAT E NUMRIT

Matematikë Kl. III-Shumezim dhe pjestim me 31.4.2020

Matematikë Kl. III-SHUMËZIMI ME TRE