Sot në shkollën tonë u mbajt mbledhja e rradhës e Parlamentit të nxënësve ku morën pjesë kryetari i parlamentit,nënkryetari ,avokati i nxënësve dhe kryetarët e nënkryetarët e klasave .U bisedua mbi ngjarjet dhe temat aktuale në shkollë ku më tepër u diskutua mbi bulizmin si dukuri ,respektimin e rregullave në shkollë,perspektivat për të ardhmen etj.Nxënësit tanë janë pjesmarrës aktiv në krijimin e politikave të shkollës dhe zëri i tyre dëgjohet me kureshtje.Ardhmëria ju mbetet gjeneratave të reja prandaj krenohemi që kemi nxënës ambicioz,kreativ dhe me përkushtim mundohen që të kontribojn për avansimin e proçesit edukativo arsimor .📚🏆🌎