Bashkëpunimi do të realizohet në sferën e arsimit(realizim të konferencave ,ekspozitave të përbashkëta,seminare,)bashkëpunim në sferën e hulumtimit shkencor ,realizim të proekteve dhe aktiviteteve me interes të përbashkët ,formimin e kushteve për shpërblim të nxënësve më të suksesshëm dhe të talentuar të shkollës,organizim të aktiviteteve nga sfera eshkencës,kulturës ,artit,sportit dhe promovimi i tyre në rrethinën më të gjerë.Na priftē e mbara!📚🎓🏆