Ekipi për Veprim në Komunitet Çair (EVK) në bashkëpunim me organizatën Qendra për Bazë të Përbashkët (ang. Center for Common Ground) sot realizoi takimin ,,Rrëfime inspiruese ‘’ku nxënësit e shkollës tonë me interaktivitet të shkëlqyeshëm përcollën rrëfimin e Z. Fisnik Oseku dhe historinë e tij të suksesit.Kënaqësia ishte e jona të jemi në mesin e njerëzve të suksesshëm !📚🎓🏆