Sot shkolla jonë feston ditën e patronatit të shkollës ku në mënyrë modeste realizuam aktivitete të ndryshme ku u munduam ta shënojmë këtë ditë të rëndësishme . Me këtë rast u organizua konkurs letrar me temë ,,Shkolla tempulli i diturisë” ku u zgjodhën tre ese më të mira dhe u shpërblyen këta nxënës: 

Valijeta Rexhepi VI-4

Amra Çupi IX-2 

Enisa Fejzullahu VII-4 

Poashtu u organizua edhe ekspozitë virtuale me punimet e nxënësve tanë (gjithsejt39)kushtuar ditës së shkollës të udhëhequr nga arsimtarja Anesa Sabedini . Të gjithë të punësuarve në shkollën tonë,nxënësve,kolegëve në penzion ju urojmë ditën e shkollës dhe ju dëshirojmë shëndet dhe suksese!📚🎓🏆🌹