Sot në shkollën tonë u bë shpërndarja e 300 maskave mbrojtëse vizir për nxënësit që realizojnë mësim me prezencë fizike .Faleminderojmē kompanin farmaceutike,,Zegin’’dhe Komunën e Çairit për kontributin e dhënë për nxënësit tanë .🌹📚🎓