Aktivitet humanitar

Sot në shkollën tonë u bë shpërndarja e 15 kuponave për nxënësit tanë në gjendje sociale të rëndë nga organizata për kulturë dhe edukim ,,Ensar’’. Ju faleminderojmë nga zemra për kontributin e dhënë!
Zoti ju shpërbleftë!🌹