EDUINO AMBASADORË

Jemi shumë krenar që në mesin e ambasadorëve EDUINO me mbi 22 videoinçizime për lëndën e Matematikës është edhe arsimtari i shkollës tonē Z.Qemajledin Emini.
Ju faleminderojmë për kontributin e dhënë në proçesin edukativo arsimor në këtë kohë pandemie
 🏆📚