Shkolla jonë si pjesë e proektit ,,Shkolla e shekullit XXI” ka fituar 50 mikrobita për kodim donacion nga British Council. Qëllimi i proektit është që të aftësohen nxënësit tonë për kodim dhe programim.
Suksese!📚🎓🏆