1. Prezantim për regjistrim në ShMQSh  EMUC “8 Shtatori” – Shkup

  1.  

Paraqitja dhe regjistrimi i parë në afatin e regjistrimit të qershorit realizohet më 16 dhe 17 qershor 2020, ndërsa rezulatet nga regjistrimi dhe vendet e lira do të publikohen më 18 qershor 2020.

Lokacioni: fenomenal
Stafi arsimor: profesional
Drejtimet: supermoderne
Ardhmeria: e sigurte
Urdheroni, regjistrohuni!
Kushtet: të shkelqyeshme