Plan për realizimin e mësimit në distancë (on line)

Shkolla jonë ka pregaditur plan për realizimin e proçesit edukativo arsimor për gjendjen aktuale, të jashtëzakonshme sipas ligjit për arsim fillor.

Pani i realizimit të mësimit në distancë (on line) do të zhvillohet sipas orarit mësimor:

           Klasat e ulta prej ora 8:00 deri më ora 11:00

           Klasat e larta prej ora 10:00 deri më ora 13:00

 

                                                                                                                  Nga drejtoria