E-mësimi

Të nderuar mësimdhënës, nxënës dhe prindër!

Për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme që na ka kapluar. Ne si shkollë kemi marë hapa rreth angazhimit të tyre që t’ju mundësojmë nxënësve të mësojnë edhe ushtrojnë nëpër shtëpitë e tyre. Cdo klasë do të ketë lëndë do të kenë ushtrime , detyra, fleta pune dhe instrukcione rreth punës.

Klasat mund ti gjeni në menu sipër dhe ti selektoni sipas nevojës.

Klasat:

Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3
Klasa 4
Klasa 5
Klasa 6
Klasa 7
Klasa 8
Klasa 9