INICIATIVË E SUKSESSHME E NXËNËSVE

Si shkollë model për ngritjen e cilësisë në lëndën arsimi qytetar ku u promovuan idetë dhe iniciativat e nxënësve në shoqëri morëm donacion llaptop ,LCD prozhektor dhe materjale didaktike .
Proekti u realizua në bashkëpunim me BZHA ,QMEQ dhe USAID-in .
Suksese…..