7 Marsi-Dita e mësuesit


Sot në shkollën tonë u mbajt një program festiv me rastin e 7 Marsit -Ditës së mësuesit .
Festofshim gjithmon së bashku dhe na prifshin sukseset në të ardhmen!