Lider të rinjë

Nxënësit e shkollës tonë në emisionin për fëmijë ,,Liderët e rinj’’.
Ju lumtë!🌹