Punëtori në suaza të proektit ,,Të jemi të barabartë’’


Nxënësit e shkollës tonë morën pjesë në punëtorin për barazi gjinore në sport bazuar në metodologjin e sportit për zhvillim .Në këtë punëtori nxënësit nëpërmjet lojrave edukative mësuan se çka është barazia gjinore ,toleranca dhe si të respektohen me njëri tjetrin.
Kjo punëtori është në suaza të proektit ,,Të jemi të barabartë’’ e përmbajtur nga Ambasada e Britanisë ku u donuan rekvizita sportive.