Proekti multietnik ,,NDËRTOJMË URA”

Sot e kishim nderin si Sh.F.K.,,Liria” të marim pjesë në aktivitetin përmbyllës të proektit multietnik ,,NDËRTOJMË URA”. Së bashku me ne ishin nxënës nga 30 shkolla të Republika e Maqedonis së Veriut ku morëm pjesë me aktivitete të ndryshme , performanca, këngë dhe shoqërime të paharuara.